Journey in Life: 06/25/13

Search This Blog

Tuesday, June 25, 2013

"For a Song" nghĩa là gì?

Anh tôi bán lại cho tôi chiếc xe thể thao với giá hời. Photo courtesy Axion23.

'For a song' có nghĩa là giá rất rẻ. Thành ngữ này xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 16, khi những người khách qua đường thường cho một vài xu để nghe một bài hát từ các nhạc sĩ hát dạo trên đường phố.

Ví dụ
“The recent downturn in the U.S. housing market represents good news for the buyers. In states like Florida, you can find expensive properties going for a song (bán với giá rẻ bèo). But you had better take advantage (tận dụng cơ hội) before prices start going up.”

“My cousin is thrilled (rất vui sướng). He just accepted a marketing job overseas. Since he won’t be needing his sports car, he’s willing to let me have it for a song (bán lại với giá hời). I’ll be paying so little for it, in fact, it’s almost like he’s giving it away (cho không).”

Huyền Trang
VOA

Popular Now