Journey in Life: 06/29/13

Search This Blog

Saturday, June 29, 2013

"Flat on her back" nghĩa là gì?

Muốn đi lại thì đẩy cả giường bệnh đi*. Photo courtesy Dominic Alves.

Flat có nghĩa là thẳng, bằng phẳng và back có nghĩa là cái lưng. 'Flat on one’s back' có nghĩa là nằm sóng soài trên giường, không cử động được. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một người bị rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, không nơi nương tựa.

Ví dụ
“Brenda’s accident was so bad that she’s had to have an operation on her hip (mổ ở hông). Except for physical therapy (trị liệu cơ thể), she’s got to stay flat on her back (nằm thẳng đơ trên giường). If she tries walking around too much, the doctors say she won’t heal properly (không thể khỏi hẳn).”

“You know, losing a job can have a drastic effect (tác động xấu đột ngột) on people. That happened to a couple (một đôi vợ chồng) in my neighborhood whose company shut down (công ty đóng cửa). With little savings in the bank, they were flat on their backs (lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn). Fortunately, their relatives helped pay some of their bills (trả chi phí sinh hoạt) until they found other work.”

VOA* Picture taken at the Royal Sussex University Hospitals (BSUH) NHS Trust charity Bed Race, during the Kemptown Festival, Summer 2006.

Popular Now