Journey in Life: 10/21/13

Search This Blog

Monday, October 21, 2013

Bạn đến chơi nhà

beer Lào... :D

"Putting out fires" nghĩa là gì?

Forest fire on Camp Williams. Photo courtesy DVIDSHUB.

Cụm từ 'putting out fires' (dập lửa) có nghĩa là đối phó với nhiều vấn đề lặt vặt, thường trong công việc. Mặc dù nhỏ, nhưng chúng cần được giải quyết nhanh chóng trước khi trở nên trầm trọng hơn.

Ví dụ
Sorry I didn't have time to meet you for lunch today. I was busy at work all day putting out fires.
Sometimes it feels like you get nothing done in the office – you need to spend the whole day putting out fires.

Xin lưu ý
Nếu bạn nói hai người 'get on like a house on fire' (hợp nhau như ngôi nhà bị cháy), điều đó có nghĩa là họ hợp nhau và rất dễ dàng trở thành bạn bè - họ rất hòa đồng với nhau.

Phoebe and Alice get on like a house on fire. They share exactly the same sense of humour and are always joking and laughing together.

Thực tế thú vị:
London không có đội cứu hỏa có tổ chức cho đến khi trận Đại hỏa hoạn ở London năm 1666 xảy ra, phá hủy hầu hết thành phố. Lửa lây lan dễ dàng bởi vì hỏa hoạn xảy ra trong mùa hè dài, nóng và khô, và do hầu hết các ngôi nhà được xây bằng gỗ. Sau trận hỏa hoạn này các đội cứu hỏa đầu tiên mới được thiết lập, và nhiều ngôi nhà sau đó được xây bằng gạch.

BBC


Popular Now