Journey in Life: 12/02/13

Search This Blog

Monday, December 2, 2013

Nắp cống nghệ thuật ở thành Osaka

Các nhà khảo cổ phát hiện rằng hệ thống cống nước thải đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản từ cách đây hơn 2200 năm trước (kỉ Yayoi). Trên thực tế, những hệ thống cổ xưa này được xây dựng tốt đến mức mà, một trong số đó, được xây từ năm 1583, vẫn còn hoạt động cho tới ngày nay. Đó là một cống nước (culvert) bằng đá ở xung quanh thành Osaka, có tên là Taiko Sewerage.

Hệ thống cống nước thải hiện đại đầu tiên được xây dựng ở Tokyo trong những năm 1950 và với hệ thống mới này, một vài thành phố bắt đầu lắp đặt các nắp cống có những hình vẽ nghệ thuật, như trong hình dưới đây, thể hiện thành Osaka với các cành hoa sakura màu hồng.
Osaka Castle Manhole Cover, Osaka. Photo courtesy hslo.


"Wild Card" nghĩa là gì?

Wild cards preparing for take-off. Photo courtesy Edd deane.

'Wild Card' có một từ mới là card, nghĩa là lá bài. Wild card là lá bài được gán giá trị của bất cứ một lá bài nào khác, tùy theo ý muốn của người chơi bài. Vì thế wild card được dùng để chỉ một người hay một vật có hành động bất thường, không thể tiên đoán được.

Ví dụ
Inviting my brother to a party can be a bad idea. He sometimes drinks too much, and then becomes quite rude. Frankly, I don’t want a wild card (người bất định) like him ruining my evening (làm tôi mất vui). He’s too unpredictable (khó lường).

My fiancé and I considered having an outdoor wedding ceremony, but spring in New Hampshire is a real wild card. While the weather might be warm and pleasant, it could just as easily be cold, rainy or snowy. We decided we didn’t want that uncertainty (trường hợp bất chắc).

Huyền Trang
VOA


Popular Now