Journey in Life: 12/22/13

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

"Sunny-side up" nghĩa là gì?

Photo courtesy jeffreyw.

Nếu trứng được rán 'sunny-side up', điều đó có nghĩa là chúng được rán với mặt có lòng đỏ quay lên trên.

Ví dụ
I'm ready for breakfast. Can I have my eggs sunny-side up and a cup of coffee, please?
Eggs can be boiled, poached, scrambled or fried sunny-side up.

Xin lưu ý
Nếu ai đó được miêu tả là 'sunny disposition' (tính khí vui vẻ, hớn hở), điều đó có nghĩa là họ luôn vui vẻ và thoải mái.

Everybody loves Harry. He has such a sunny disposition.

Thực tế thú vị:
Trứng là nguồn cung cấp dồi dào chất đạm, iốt (iodine) và các loại vitamin A, B2, và D. Chúng là các thành phần quan trọng trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm mayonnaise, kem mút (mousse) và kem.

BBC

Popular Now