Journey in Life: "Feeling blue" nghĩa là gì?

Monday, March 10, 2014

"Feeling blue" nghĩa là gì?

A mandarin fish. Photo coutesy Luc Viatour.

'To feel blue' có nghĩa là cảm thấy buồn.

Ví dụ
I don't want to go out. Since my boyfriend left me I've been feeling blue.
Don't feel blue. Life is short, have some fun!

Xin lưu ý
Khi bạn nói điều gì sẽ xảy ra 'until you're blue in the face' (cho tới khi xanh mặt mày), ý bạn muốn nói điều đó sẽ diễn ra rất lâu.

You can talk until you're blue in the face. You are not my boss and I'm not going to follow your orders!

Thực tế thú vị:
Dù rất được yêu thích trong thị trường cá cảnh, cá trạng nguyên (mandarin fish) được cho là khó nuôi, vì sở thích ăn rất đặc biệt của chúng. Chúng cũng đôi khi được gọi là cá ảo giác (psychedelic) do màu sắc khác thường của mình.

BBC


No comments:

Post a Comment