Các sách về chủ nghĩa tự do cá nhân

shared from fb Pham Nguyen Truong.

Những tác phẩm mà Aaron Ross Powell, biên tập viên trang Libertarianism.org, một dự án của Cato Institute, cho rằng cần phải đọc về chủ nghĩa tự do cá nhân:

1. David Boaz: Libertarianism: A Primer by David Boaz – (Đang được dịch).
2. Frédéric Bastiat: The Law by Frédéric Bastiat
3. The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism by David Friedman
4. Free to Choose: A Personal Statement by Milton Friedman and Rose Friedman (Đã dịch, chưa in).
5. Eat the Rich: A Treatise on Economics by P. J. O’Rourke
6. Atlas Shrugged by Ayn Rand (Đã dịch, đã in)
7. The Rational Optimist: How Prosperity Evolves by Matt Ridley
8. Basic Economics: A Common Sense Guide to the Economy by Thomas Sowell
9. The Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings from Lao Tzu to Milton Friedman by David Boaz
10. The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law by Randy E. Barnett
11. The Bastiat Collection by Frédéric Bastiat
12. Simple Rules for a Complex World by Richard A. Epstein
13. Capitalism and Freedom by Milton Friedman (Đã dịch, chưa in).
14. The Constitution of Liberty by F. A. Hayek (Đã dịch, chưa in).
15. Second Treatise of Civil Government by John Locke (Đã dịch, đã in)
16. On Liberty by John Stuart Mill (Đã dịch, đã in)
17. Anarchy, State, and Utopia by Robert Nozick
18. Capitalism: The Unknown Ideal by Ayn Rand
19. Moral Principles and Political Obligations by A. John Simmons

Còn 1 danh sách nữa do Tom G. Palmer đưa ra, dài hơn nhiều, ai muốn biết xin liên hệ Pham Nguyen Truong.

Tags: book

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục