Journey in Life: 01/04/14

Search This Blog

Saturday, January 4, 2014

Vuvuzela 2A Trần Thánh Tông

Mua bánh mì ở tiệm Nguyễn Sơn trên đường Xuân Diệu, Tây Hồ
Bữa tối của em khi bố mẹ bia bọt :)

Điện thoại: 043 972 8922.

"The sands of time" nghĩa là gì?

Namib-Naukluft National Park in Namibia. Photo courtesy Ángel Hernansáez.

Cụm từ 'the sands of time' (dòng chảy thời gian) cũng là một cách khác để nói về thời gian, mang nhiều chất thơ hơn và thường được dùng để miêu tả thời gian đã trôi qua như nào.

Ví dụ
"I am always ready to score the winning goal," said the footballer, dismissing those who said the sands of time are running out on his long career.
Plan for your retirement. The sands of time catch up with everyone.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'To draw a line in the sand' (vẽ đường ranh trên cát) có nghĩa là một đường ranh giới tưởng tượng mà nếu vượt qua sẽ gây ra những vấn đề rắc rối.

Mary drew a line in the sand. If her son didn't do his homework on Monday, he would have to stay at home for a month.

Thực tế thú vị:
Phần lớn Namibia được bao phủ bởi sa mạc. Nước này cũng có các đồng cỏ và Cao nguyên Trung phần (Central Plateau) nhưng rất khô, phần lớn diện tích trong đó được dùng cho chăn nuôi gia súc.

BBC


Popular Now