Journey in Life: 01/09/14

Search This Blog

Thursday, January 9, 2014

Dondo Yaki - lễ đốt bùa may mắn ở Nhật Bản

Không giống như các tôn giáo khác mà tất cả các thánh vật được giữ gìn cẩn thận trong nhiều năm, truyền thống Thần giáo Nhật Bản yêu cầu phải thay thế các bùa chú, bùa may mắn và đồ trang trí năm mới hàng năm xung quanh dịp Năm mới.

Tất nhiên, có những nguyên tắc chặt chẽ liên quan đến việc thay thế này: các bùa chú và bùa may mắn không bao giờ được vứt đi, mà phải được mang đến đền thờ (tốt nhất chính là đền nơi bùa đó được mua vào năm trước), để được đốt trong lễ truyền thống gọi là Dondo-Yaki.

Và cũng như hầu hết các sự kiện tôn giáo khác ở Nhật Bản, việc đốt các bùa này cũng là cơ hội để vui vẻ và nhiều tiếng cười. Ngọn lửa bản thân cũng là sự thu hút đối với du khách và nhiều khi những bùa may mắn như búp bê Daruma cỡ lớn ngẫu nhiên nổ với tiếng 'bang' to, có khi còn bị bắn cả ra khỏi đống lửa...
Dondo-Yaki. Photo courtesy JP Bennett.


"A wet blanket" nghĩa là gì?

Air salute*. Photo courtesy The U.S. Army.

'A wet blanket' có một từ mới là blanket, nghĩa là cái chăn, cái mền. Ngày xưa, khi có đám cháy, người ta thường dùng chăn mền ướt để dập tắt ngọn lửa. Ngày nay a wet blanket dùng để chỉ một người phá hoại niềm vui của người khác vì anh ta âu sầu hay bi quan.

Ví dụ
My friend Jim wanted to do something completely different, so he invited a group of us to go skydiving (nhảy dù từ máy bay xuống đất)! Although it sounded scary (đáng sợ) to me, I didn’t want to ruin everyone’s good time (làm mọi người mất vui), so I went along. It turned out to be a lot of fun. I’m sure glad I wasn’t a wet blanket after all.

My husband has taken an executive (quản trị) position with a noodle (mì sợi) company. He doesn’t know much about noodles. That’s one of the reasons he wants me to go on this retreat (nơi tĩnh dưỡng) with the other execs and their spouses, so he can learn more about the industry. I didn’t want to be a wet blanket so I went along with him.

Huyền Trang
VOA


* Sgt. 1st Class Aaron Figel, with the U.S. Army Golden Knights tandem team, salutes as he exits the aircraft over Stinson Airfield in San Antonio Jan. 3, 2013.

Popular Now