Journey in Life: 01/14/14

Search This Blog

Tuesday, January 14, 2014

"Stand tall" nghĩa là gì?

Các con cú tuyết có bộ lông hoặc tuyền trắng hoặc màu nâu. Photo courtesy stokes rx.

Khi bạn nói ai đó 'stands tall', có nghĩa là ý bạn muốn nói họ tự tin và tự hào về bản thân.

Ví dụ
Our athletes stand tall after winning many gold medals at this year's Olympics.
The critics thought the movie was awful, but its director stands tall as he heads for tonight's Oscars ceremony.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'a tall order' (yêu cầu cao) có nghĩa là điều gì đó rất khó để làm.

My teacher wants me to write three essays for next week. That's a tall order!

Thực tế thú vị:
Những con cú tuyết (snowy owls) sử dụng bộ lông trắng của mình để phản ánh ánh sáng mặt trời, cảnh báo đối thủ về sự hiện diện của chúng, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Saskatchewan ở Canada và Viện bảo tàng khoa học tự nhiên ở Tây Ban Nha.

BBC


Popular Now