Journey in Life: 02/03/14

Monday, February 3, 2014

Mồng 4 Tết Giáp Ngọ 2014


 
Bài trước: Gặp mặt Toán Ams 2014

Highlands Coffee - Nhà Hát Lớn
Highlands Tràng Tiền
Mồng 3 Tết Giáp Ngọ 2014

Cột cờ Hà Nội - Biểu tượng hùng thiêng của Thủ đô

Cột cờ Hà Nội hay còn gọi Kỳ đài Hà Nội là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn (bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812). Kiến trúc cột cờ bao gồm ba tầng đế và một thân cột, được coi là một trong những biểu tượng của thành phố.Các tầng đế hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch.

Tầng 1: Mỗi chiều 42,5 m; cao 3,1 m
Tầng 2: Mỗi chiều 27 m; cao 3,7 m; có 4 cửa, trừ cửa Bắc, 3 cửa còn lại đều có đắp 2 chữ tuỳ theo từng hướng:
Cửa Đông - Nghênh Húc (đón nắng ban mai)
Cửa Nam - Hướng Minh (hướng về ánh sáng)
Cửa Tây - Hồi Quang (ánh sáng phản hồi)
Tầng 3: Mỗi chiều 12,8 m; cao 5,1 m

Khi người Pháp phá thành Hà Nội, họ định phá luôn cột cờ vì họ muốn biến nó thành đài xem đua ngựa, may mắn là họ không tiến hành việc này.Bài trước: Hồ Gươm chiều cuối năm

Gecko 40 Hàng Mành

trưa mồng 4 Tết Giáp Ngọ 2014...
Gà rán tỏi kiểu Pháp :)


điện thoại: +8422110812.

Bài trước: Lục Thủy cafe - 16 Lê Thái Tổ

Gecko 85 Hàng Bạc

"Like two peas in a pod" nghĩa là gì?

Hai chú mèo con giống nhau như đúc. Photo courtesy PuppiesAreProzac.

'Like two peas in a pod' có hai từ mới là pea nghĩa là hạt đậu, và pod là vỏ đậu. Two peas in a pod nghĩa đen là hai hạt đậu nằm trong vỏ đậu, và nghĩa bóng là hai người trông giống nhau như đúc, hay có cùng một ý kiến về nhiều vấn đề.

Ví dụ
It’s not easy to tell the twins apart. Not only do Brian and Bruce look and sound alike, but they also think so much the same that they often finish each other’s sentences. They are really two peas in a pod.

Don’t expect to get excused from swimming practice. Neither the head coach nor the assistant coach is very understanding (thông cảm). They’re like two peas in a pod (giống nhau như đúc). They are equally demanding and expect everyone on the team to sacrifice (phải hy sinh) everything to win.

Huyền Trang
VOA