Journey in Life: 02/27/14

Search This Blog

Thursday, February 27, 2014

Việt Nam dành 400K đô xây dựng "Silicon Valley"


Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang thực hiện dự án 'Silicon Valley Vietnam' với vốn đầu tư ban đầu là 400.000 USD, trang chủ www.siliconvalley.com.vn, địa chỉ: 35, Điện Biên Phủ, Hà Nội. Kế hoạch hỗ trợ dự kiến:

- 5 tuần đào tạo, nâng cao năng lực về phát triển khách hàng, mô hình kinh doanh, trình bày ý tưởng.
- 4 tháng đào tạo khởi nghiệp, năm 2014 dự định tập trung vào các doanh nghiệp: trò chơi điện tử trên mạng, ứng dụng di động, thương mại điện tử, giảng dạy trực tuyến, truyền thông kỹ thuật số.
- Khoảng 10 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn, với vốn hỗ trợ 10.000 USD mỗi doanh nghiệp, bao gồm các hỗ trợ phi tài chính khác như tư vấn pháp luật và kinh doanh, văn phòng làm việc v.v...
- Ngày trình diễn khi kết thúc chương trình hỗ trợ: để giới thiệu doanh nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng.

Photo credit: Tech in Asia.

Chương trình đầu tiên của năm 2014 bắt đầu từ 2/6 đến 2/10/2014, doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký online tại: http://www.f6s.com/vsvacceleratorhanoi2014en

Timeline
February 17 – Applications Open
April 15 – Applications Close
May 17,18 – Interview Days
June 2 – Program starts
September 29 – Demo Day
October 2 – Program Finishes.

Popular Now