Journey in Life: 03/14/14

Search This Blog

Friday, March 14, 2014

"True Blue" nghĩa là gì?

Old Barney and the North Star. Photo courtesy Tony Fischer.

'True Blue' có một từ mới là blue, nghĩa là màu xanh da trời. True blue nghĩa đen là màu xanh thực sự, và nghĩa bóng là hoàn toàn đáng tin cậy và trung thành. Có một lý thuyết cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ màu xanh không thay đổi của bầu trời. Nhưng có người lại cho rằng nó xuất xứ từ một giáo phái trong giữa thế kỷ thứ 17, tự gọi họ là True blue để khác với một giáo phái khác, dùng màu đỏ.

Ví dụ
I’ve known Anne-Marie all of my life. Through good times and bad times, I’ve always been able to depend on her help. She’s a true blue friend. No one else is as loyal as she is. I don’t know what I’d do without her.

I admit (công nhận) I’m a true blue southerner, devoted (say mê) to our fine traditions (truyền thống). I love fried chicken and drink “sweet tea” throughout the year. Nothing means more to me than family, football and good-old country music. I’m so proud to be from Alabama; I wouldn’t dream of living anywhere else!

Huyền Trang
VOA

Popular Now