Journey in Life: 03/17/14

Search This Blog

Monday, March 17, 2014

"Say cheese!" nghĩa là gì?

Say Cheese. Photo courtesy Jim Bowen.

"Say cheese!" là cụm từ người thợ ảnh nói để mọi người có vẻ như đang cười - giống khẩu hình khi bạn nói chữ 'ee' trong từ 'cheese'.

Ví dụ
We need a picture to remind us of this great party. Everyone get close together and say: "Cheese!"
Why the long faces?! Look at the camera and say "Cheese!"

Xin lưu ý
Tính từ 'cheesy' có thể được dùng một cách không chính thức để chỉ một vật gì chất lượng kém, rẻ tiền hoặc đồ giả mạo nghèo nàn.

Some men like to wear big gold chains on hairy chests - but a lot of women don't like this cheesy look.

Thực tế thú vị:
Pho mát Cheddar được làm ở vùng Somerset, nước Anh có từ cách đây hơn 800 năm. Văn bản lưu trữ từ các hồ sơ của Vua nước Anh ghi rằng, năm 1170, nhà vua đã mua 4,6 tấn pho mát Cheddar.

BBC


Popular Now