Journey in Life: 04/02/14

Search This Blog

Wednesday, April 2, 2014

"In the red" nghĩa là gì?

Photo courtesy Jon's pics.

Nếu bạn nợ tiền ngân hàng, bạn 'in the red'. Ngoài ra, nếu một người hay một doanh nghiệp 'in the red', điều đó có nghĩa là họ đang mất tiền.

Ví dụ
Because the airline had to give everyone their money back after the delays, they now say they're operating in the red.
I've paid off most of my credit card bills - but I'm still in the red.

Xin lưu ý
Nếu ai đó 'in the pink', điều đó có nghĩa là họ có sức khỏe tốt.

Ruth looks very well - she's certainly in the pink.

Thực tế thú vị:
Những người lính trong bức ảnh trên là các vệ binh xứ Wales. Cùng với các trung đoàn (regiment) khác của quân đội Anh, họ thực hiện một buổi lễ gọi là 'Trooping the Colour'* vào tháng Sáu hàng năm để kỉ niệm sinh nhật chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II.

BBC


* Trooping the Colour là một nghi lễ được thực hiện bởi các trung đoàn thuộc Khối Thịnh vượng chung và Quân đội Anh. Nghi lễ này đã trở thành truyền thống của các trung đoàn bộ binh Anh từ thế kỷ 17, kỉ niệm sinh nhật chính thức của Đế chế Anh từ năm 1748. Nó được tổ chức hàng năm tại Quảng trường Horse Guards Parade và Nữ hoàng Anh sẽ được tháp tùng trong Đoàn diễu hành Hoàng gia đi từ Cung điện Buckingham trên con đường The Mall.

Popular Now