Journey in Life: 05/22/14

Search This Blog

Thursday, May 22, 2014

"The greatest thing since sliced bread" nghĩa là gì?

Mmm... tuna salad sammich. Photo courtesy jeffreyw.

'The greatest thing since sliced bread' có hai từ mới. Một là sliced, động từ to slice nghĩa là cắt thành từng mảnh, và hai là bread nghĩa là bánh mì. Slice bread là loại bánh mì hình vuông được máy cắt thành từng lát mỏng và gói vào giấy bóng để giữ được lâu. Máy này do người Mỹ sáng chế và bánh mì loại này được bán lần đầu tiên tại Mỹ năm 1928. Đây là một phát minh rất quan trọng, giúp cho dân chúng có thể ăn bánh mì tươi trong nhiều ngày mà không phải mất thì giờ đi mua mỗi ngày. Vì thế The greatest thing since sliced bread có nghĩa là một cái gì rất tốt, quan trọng hay hữu ích, được sáng chế kể từ sau khi loại bánh mì mới này xuất hiện. Tuy nhiên, thành ngữ này không phải lúc nào cũng được dùng để khen ngợi một điều gì tốt, mà đôi khi còn được dùng với mục đích mỉa mai.

Ví dụ
My digital video recorder allows me to watch a TV program whenever I want. I select (chọn) the shows, it does the recording. It’s such a wonderful invention (sáng chế). To me, it’s the greatest thing since sliced bread.

I’m happy my friend Cheryl won our high school talent (tài năng) contest. But since then, she’s been acting (điệu bộ) like she’s so important. When is she going to realize that she’s not the greatest thing since sliced bread?

Huyền Trang
VOA

Popular Now