Journey in Life: 05/27/14

Search This Blog

Tuesday, May 27, 2014

"Stick your neck out" nghĩa là gì?

Tower of Giraffes. Photo courtesy kimvanderwaal.

Nếu bạn 'stick your neck out' (vươn cổ ra), điều đó có nghĩa là bạn liều nói hay làm điều gì mà người khác có thể không thích.

Ví dụ
John stuck his neck out and told the boss what we thought of him.
He decided to stick his neck out and buy a new sports car, even though he hadn't asked his wife.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'up to your neck' (ngập đến tận cổ) trong việc gì đó, có nghĩa là bạn đang rất bận rộn hay tham gia rất sâu vào việc này.

Dave is up to his neck with his studies and has no time to go out with his friends.

Thực tế thú vị:
Hươu cao cổ (giraffe) là loài động vật cao nhất trên mặt đất. Chúng có thể cao tới 5,3 mét. Một chi hươu cao cổ được gọi là tháp. Chúng chủ yếu sống ở châu Phi và có thể đạt tốc độ chạy lên đến 60 km/h.

BBC


Sao chàng không nhắn tin


kiểm tra xem có dùng smartphone không đã... :D

Bài trước: Cách sở hữu một avatar Facebook "lừa tình"

Cách sở hữu một avatar Facebook "lừa tình"


hãy nhìn vào mắt em...

Bài trước: Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bóng bay

Popular Now