Journey in Life: 05/28/14

Search This Blog

Wednesday, May 28, 2014

"A tough nut to crack" nghĩa là gì?

Coconut Tree and Boy, Nasugbu, Batangas, Philippines. Photo courtesy Benson Kua.

'A tough (or hard) nut to crack' (hạt quá cứng để có thể bóc được) là một vấn đề khó giải quyết, hoặc người khó hiểu (khó nhằn).

Ví dụ
My new boss is a tough nut to crack. I never know if he's pleased with my work.
How can we increase sales during a recession? That's a tough nut to crack!

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'to use a sledgehammer to crack a nut' (dùng búa tạ để đập vỏ hạt) có nghĩa là huy động nguồn lực nhiều hơn mức cần thiết để đạt được một mục tiêu (giết gà dùng dao mổ trâu, break/kill a butterfly on wheel, giết con bướm bằng bàn quay).

The police sent five officers to arrest one teenage thief? That's really using a sledgehammer to crack a nut!

Thực tế thú vị:
Trong tiếng Phạn (Sankrit) - ngôn ngữ cổ Ấn Độ, cây dừa (coconut palm) được gọi là kalpa vriksha - 'cây mang đến tất cả những gì cần thiết để sống'- bởi vì gần như tất cả các phần của dừa đều có thể dùng được: vỏ (shell), thịt (flesh), nước, sữa, đường và dầu.

BBC

Popular Now