Journey in Life: 06/01/14

Search This Blog

Sunday, June 1, 2014

"Just like that" nghĩa là gì?

Chuyến du lịch mơ ước, Seul au monde. Photo courtesy Alpha du centaure.

'Just like that' có nghĩa là một điều gì xảy ra một cách bất ngờ và nhanh chóng, như khi người ta búng ngón tay vậy.

Ví dụ
Last week, a friend of mine was playing guitar at a club downtown. After he finished his songs, this record producer (sản xuất đĩa hát) came up to him and said he wanted to record him. Then he offered him a contract (hợp đồng), just like that (ngay tức khắc)!

Kathleen was told by a travel agent (nhân viên hãng du lịch) that her baby boy didn’t need a passport to travel overseas. But when she went to board the plane (lên máy bay), she found out that he did. Just like that, her vacation plans were suddenly over (bị hủy bỏ)!

Huyền Trang
VOA

Chồng nhức mắt vì vợ áo hai dây, quần hở rốn


Cần biện pháp mạnh... :D, hat tip to Lâm Đất

Món quà của Thượng đế


Cám ơn Trời, Đất, Thánh thần :D

Bài trước: Vòng đời

Popular Now