Journey in Life: 06/09/14

Search This Blog

Monday, June 9, 2014

Hội thảo GIZ về hỗ trợ DNNVV


cung cấp thông tin cơ hội kinh doanh khi tham gia Cộng đồng kinh tế chung ASEANBài trước: Thăm đền thờ Thánh mẫu Thượng ngàn

"Talk turkey" nghĩa là gì?

Trash-talking turkeys, a bit of chattering before the feathers fly. Photo courtesy Steve Voght.

'Talk turkey' có một từ mới là turkey nghĩa là con gà tây. Talk turkey là nói thẳng khi bàn về một vấn đề gì quan trọng. Một giả thuyết cho rằng thành ngữ này xuất hiện vào thời lập quốc của nước Mỹ khi những người từ châu Âu sang định cư ở Mỹ phải giao tiếp với thổ dân. Sau một buổi săn bắn chung, người định cư và thổ dân đồng ý chia xẻ đồng đều các con thú săn được, nhưng người định cư lúc nào cũng tìm cách giành được con gà tây còn thổ dân chỉ được các con quạ. Vì thế thổ dân đã than phiền là người định cư talk turkey for you and only talk crow for me. Sau này câu này được rút ngắn lại thành talk turkey.

Ví dụ
Why is our governor (thống đốc) so popular (ưa chuộng)? Whenever there’s a problem, he discusses it with us in a simple and direct way. We like how he talks turkey.

Our holiday party wasn’t very cheerful (không vui vẻ gì lắm). Most of the time, the CEO was talking turkey (nói chuyện nghiêm chỉnh và thẳng thắn). He wanted everyone to know how poorly (kém cỏi) our cars have been selling.

Huyền Trang
VOA

Popular Now