Journey in Life: 06/10/14

Search This Blog

Tuesday, June 10, 2014

Khu mua sắm không biết chán ở Manila

Greenbelt 5Bài trước: Hội thảo ASEAN về hỗ trợ DNNVV

Hội thảo OECD về hỗ trợ DNNVV

chỉ số đánh giá chính sách DNNVV các nước thành viên ASEAN
Bài trước: Hội thảo GIZ về hỗ trợ DNNVV

"Take as gospel" nghĩa là gì?

Đừng nên coi quyển sách nào cũng như Kinh thánh. Photo courtesy fusion-of-horizons.

'Take as gospel' có một từ mới là gospel nghĩa là sách Phúc Âm trong Kinh Tân Ước. Thành ngữ này ngày nay được dùng để chỉ điều gì được coi là sự thực đáng tin.

Ví dụ
My mom has often warned (dặn dò) me not to go outside with wet hair. She says I’ll catch a cold, but I’ve never taken it as gospel. Frankly, I don’t believe it’s true, like a lot of common advice (lời khuyên thông thường) mothers like to give.

Apparently educators are concerned that students have access (cơ hội tiếp cận) to technology but don’t know how to use it, because many of them take as gospel what they find on-line. But this information should not always be believed. It may be an advertisement and not a quality (có giá trị) source.

Huyền Trang
VOA

Popular Now