Journey in Life: 07/07/14

Search This Blog

Monday, July 7, 2014

Thăm đền thờ Thánh mẫu Thượng ngàn

Theo truyền thuyết, Mẫu Thượng Ngàn chính là công chúa La Bình, con gái của Sơn Tinh và công chúa Mỵ Nương. Khi còn trẻ, Mẫu Thượng Ngàn là 1 cô gái đức hạnh, lại tài sắc vẹn toàn, được cha mẹ đặt tên là La Bình.

La Bình thường được cha cho đi cùng, đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền trung du, đồi bãi. Khi Sơn Tinh và Mỵ Nương, theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế trở về trời thành 2 vị thánh bất tử thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc dưới trần, trông coi tất cả 81 cửa rừng…"Step on someone’s toes" nghĩa là gì?

A couple dance in the early morning in an underpass with a boom box blaring. Photo courtesy Jessica Dowse.

'Step on someone’s toes' có một từ mới là toe có nghĩa là ngón chân. Vì thế step on one's toes là dẫm lên các ngón chân của một người nào đó, tức là làm mích lòng ai, xúc phạm ai bằng cách chỉ trích họ hay chen vào việc của họ.

Ví dụ
My mother-in-law told my husband and me where we should live. Once again she’s stepping on our toes, making decisions that aren’t hers to make. It’s so annoying (hết sức khó chịu).

It’s no surprise (không phải là điều đáng ngạc nhiên) that the assistant coach got fired. The coach didn’t like her telling him how to run (điều khiển) the team all the time. She stepped on his toes too often!

Huyền Trang
VOA

Popular Now