word

Flying kombi. Photo courtesy Jes . ' A red herring ' có từ herring là loại cá trích, sống ở vùng Bắc Đại Tây Dươn...