"Bleeding heart" nghĩa là gì?

President Bush bảo thủ hay tự do, tùy vào người bạn hỏi, Guantanamo Protest Jan 2015. Photo courtesy Debra Sweet.

'Bleeding heart' (trái tim rỉ máu) nghĩa là một người được coi là dễ mềm lòng một cách nguy hiểm, thường là người được cho là quá tự do trong tư tưởng chính trị (a person considered to be dangerously softhearted, typically someone considered too liberal in political beliefs).

Ví dụ
A tirade (tràng đả kích) against bleeding-heart environmentalists.

‘The Gunman’ turns a killer into a bleeding-heart activist and back again.

On the minimum wage, Jeb Bush makes Mitt Romney look like a bleeding-heart liberal.

I was an arch-conservative ideologue for injecting market forces into Medicare and a big-government liberal for creating a prescription drug benefit. I was a heartless conservative for exposing failing schools and a bleeding-heart liberal for spending more money on poor students. It all depended on whom you asked.

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục