"Fall apart" nghĩa là gì?

Falling apart? Photo courtesy Emilien ETIENNE.

"Fall apart" nghĩa là vỡ thành từng mảnh, sụp đổ; và nghĩa khác là đau khổ, đau buồn, suy sụp.

Ví dụ
Their marriage is likely to fall apart.

The plot of invasion has been completely fallen apart: âm mưu xâm lược đã hoàn toàn sụp đổ.

She deeply fell apart after her mother's death: cô ta đã vô cùng suy sụp sau cái chết của mẹ mình.

There is no shortage of disintegrating countries in the Middle East. Yemen, the Arab world’s poorest country, is the latest to fall apart.

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục