"Page 3 girls" nghĩa là gì?

Photo courtesy -J. Nilsson.

"Page 3 girls" là nét đặc trưng của tờ báo lá cải The Sun của Vương quốc Anh. Cụm từ này bắt nguồn từ việc xuất bản những hình ảnh khổ rộng các người mẫu ngực trần ở trang ba của tờ báo, lần đầu tiên là ngày 17 tháng 11 năm 1970, trên mạng là từ tháng 6 năm 1999. Cụm từ "Page 3" và "Page Three" là thương hiệu đã đăng ký của News UK, công ty mẹ của The Sun, mặc dù đặc trưng này được các tờ báo lá cải khác của Vương quốc Anh và trên thế giới bắt chước.

Ví dụ
Offering a woman as a prize is pretty disturbing. Talking about Page 3 models as status symbols - as temporary possessions and something to show off - has disturbing echoes of slavery. It’s 2015. People aren’t prizes, they’re autonomous beings.

Janine, who graced Page 3 for the first time in 1978, and stayed there for over a decade, has refused to buckle (oằn) under the weight of a year blighted by setbacks, bad news and tragedy.

The removal of Page 3 girls from the Sun was cause for celebration among campaigners and those who felt a little uncomfortable with breasts across the breakfast table or mid-morning mammaries (vú) at work.

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục