"Out of the question" nghĩa là gì?

Xóa nợ cho Hy Lạp là không thể xảy ra. Photo courtesy Global Justice Now.

'Out of the question' có từ question là vấn đề, điều bàn đến, điều nói đến; vì thế cụm từ này nghĩa là không thể chấp nhận được, không thể được; không thực tế hay đáng để bàn đến (too impracticable or unlikely to merit discussion).

Ví dụ
'Grexit' still not out of the question.

“I have said that a classic debt haircut for me is out of the question and that has not changed between yesterday and today,” she said.

“A formal coalition is out of the question,” the Liberal Party leader said at a Winnipeg news conference.

Cease-fire out of the question unless Öcalan set free, KCK’s Bayık says.

Phạm Hạnh

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục