"Stuffed shirt" nghĩa là gì?

Chiếc áo bị nhồi căng quá :) Photo courtesy Robert Bejil.

'Stuffed shirt' có từ stuff là nhồi (lông vào gối, bông vào thú bông, nhét thông tin vào đầu v.v...), lèn; vì thế cụm từ này nghĩa là kẻ huênh hoang khoác lác (a conservative, pompous person).

Ví dụ
They don't want a stuffed shirt, which gave Bush an edge over Democrats Al Gore and John Kerry.

The episode hits all the standard series beats, as Jez sinks to a new low - with Super Hans's bath-tub doubling as his bed and toilet - while Mark continues to pose as a "stuffed shirt" intellectual, secretly craving Octopussy and a Twirl.

A stuffed shirt, Pierpont Morgan liked to play chess or whist in the company of older, settled men. He believed in convention and always wore social uniforms suitable to the occasion—a bowler in winter, a Panama hat in summer, for instance.

Phạm Hạnh

Tags: word

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục