economics

shared from Giang Le . ----- Nếu bạn là sếp trong một văn phòng đang trên đường đi nghỉ về nhận được message sau bạn sẽ nghĩ gì: &q...