columnist

shared from Luong Hoai Nam . ----- Vừa rồi tôi đi làm visa vào một nước trước đây thuộc khối XHCN. Người dân nước đó đến nay vẫn nghèo ...