economics

Sanford, Texas. Photo courtesy Charles Henry . Giá dầu đã giảm hơn 40% kể từ tháng Sáu, khi nó ở mức 115 USD một thùng. Hiện nó ở mức...