phrase

Ảnh chụp tờ Viet Nam News trên chuyến bay VN 610 từ Bangkok về Hà Nội, chiều ngày 23/5/2015. 'Hit the wall' có từ hit là va p...

history

shared from: Lịch sử hiện đại: Chiến tranh và cách mạng . ----- Hình vẽ mô tả lại cảnh dân Hà Lan chống Đức Quốc xã đang trừng phạt nh...

thinking

shared from Hoàng Trung Dũng . ----- Sáng. Chưa mở mắt đã thấy điện thoại reo. Cuối tuần mà ai gọi sớm vậy nhỉ. Vươn tay vớ cái điện th...