history

shared from Lịch sử hiện đại . ----- James Power Carne - Người hùng bị nghi ngờ đã bị "tẩy não", "Ứng cử viên Mãn Châ...

history

Prescott Sheldon Bush (15/5/1895 - 08/10/1972) là một nhà ngân hàng và chính trị gia người Mỹ. Ông là giám đốc điều hành một ngân hàng ở P...

book

shared from fb Vinh du Tran . ----- Tiền, tiền, và tiền…Từ hàng nghìn năm nay tiền luôn gắn liền với cuộc sống con người. Nó trở nên qu...

thinking

shared from Lịch sử hiện đại . ----- "Nhìn vào những khuôn mặt rám cháy của các bạn, tôi rất đau đớn. Tất cả mọi người đang mạo hi...