Journey in Life: 06/06/15

Search This Blog

Saturday, June 6, 2015

"Cut through" nghĩa là gì?

Putin chúc Bush chóng hồi phục. Photo: bizpacreview.

Nếu bạn 'cut through something' khó khăn mà thường dẫn đến các vấn đề phát sinh, bạn nhanh chóng hiểu hay giải quyết nó (to make clear something that has been made difficult to understand).

Ví dụ
Let's cut through some of that red tape.

Princess Anne joined in the fun giving the knife a comedy waggle as she attempted to cut through it.

Putin and I had met for the first time that June in a Slovenian palace once used by the communist leader Tito. My goal at the summit had been to cut through any tension and forge a connection with Putin.

Phạm Hạnh

Nghịch lý phố Wall


Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.
~ Warren Buffett

Phố Wall là nơi duy nhất mà những người đi Rolls Royce đến để được nhận lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm.

Cựu tổng thống Bush - Người cha của năm 2015


Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ được Hội đồng Ngày của Cha quốc gia tôn vinh là Người cha của năm vào ngày 18/6 tới tại khách sạn Hilton ở New York, vì đã thành công trong việc cân bằng giữa công việc, sự nghiệp và những đòi hỏi khó khăn của việc làm cha.

Những người được tôn vinh trước đây còn có Bill Clinton, John F. Kennedy và Ronald Reagan, Tướng Douglas MacArthur, Colin Powell và Norman Schwarzkopf, những vận động viên nổi tiếng như Arthur Ashe, Jim Kelly và Steve Young, và những người dẫn dắt quần chúng (communication leader, bình luận gia) như Tim Russert và Harry Smith.

-> cứ lên làm tổng thống là giải gì cũng có hết á ;)

Popular Now