parenting

shared from Châu Phạm Dương . ----- Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và chán ghét cuộc sống này hãy nhớ rằng: - Ta ...

transform

Photo courtesy Mitya Ku . Don't confuse your path with your destination. Just because it's stormy now doesn't mean that yo...

history

George Herbert Walker Bush , (12/6/1924-) là Tổng thống thứ 41 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ (1989–1993). Trước khi trở thành Tổng thống, ...