Journey in Life: 06/29/15

Monday, June 29, 2015

"In the abstract" nghĩa là gì?

Ngọn nến trước gió. Photo courtesy HonghuW.

'In the abstract' có từ abstract là trừu tượng, lý thuyết, không thực tế; và cụm từ này nghĩa là về mặt lý thuyết, về khía cạnh lý thuyết.

Ví dụ
It is not that European monarchs (quốc vương) were more immune (miễn khỏi) to the glories (vinh quang) of conquest (chinh phạt)  than their counterparts in other civilizations (nền văn minh) or more committed (cam kết) to an ideal of diversity in the abstract. Rather, they lacked the strength to impose (áp đặt) their will (ý chí) on each other decisively.

They would have to understand how European privacy law works, and many who approve of privacy in the abstract won’t say anything in favour of (ủng hộ, có lợi cho) a privacy right in practice, as it implies (hàm ý, ngụ ý) praise of the EU. Then they would have to risk antagonising (chống lại, phản kháng) Google.

In a secular (thế tục) society, it is odd to buttress (chống đỡ, làm vững chắc thêm) the sanctity (tính linh thiêng) of life in the abstract by subjecting a lot of particular lives to unbearable (không chịu đựng được) pain, misery (đau đớn) and suffering (khổ đau, thống khổ). And evidence from places that have allowed assisted dying (chết có có sự trợ giúp của bác sĩ) suggests that there is no slippery slope towards widespread euthanasia (chết không đau đớn). In fact, the evidence leads to the conclusion that most of the schemes for assisted dying should be bolder.

Phạm Hạnh

Út Lan - Làng đá Non Nước Đà Nẵng


Đèn hoa đăng lung linh đêm rằm Hội An
Utepils nghĩa là gì?

Đèn hoa đăng lung linh đêm rằm Hội An

bà nội ơi...
em đang dỗi mẹ

Bài trước: Thánh địa Mỹ Sơn ngàn năm bí ẩn

Khi Phố cổ lên đèn, bố mẹ đi chơi cách đây 3 năm, khi chưa có em... Let's go green!
Dục tập thể

Thánh địa Mỹ Sơn ngàn năm bí ẩn


Bài trước: Ngũ Hành Sơn, kiệt tác 'non bộ' giữa lòng Đà Nẵng

Let's go green!
Nét nguệch ngoạc của Thiên Chúa

Ngũ Hành Sơn, kiệt tác 'non bộ' giữa lòng Đà Nẵng


Bà Nà Hills Resort
Lên đỉnh, Ngũ Hành Sơn (cách đây 3 năm, trước khi có em)