Journey in Life: 07/20/15

Search This Blog

Monday, July 20, 2015

Khủng long làm lễ tân trong khách sạn ở Nhật Bản

Đôi khi vào khách sạn cảm thấy thất vọng vì sau quầy lễ tân là con người. Nhật Bản luôn đi trước một bước.

"Monday blues" nghĩa là gì?

Mệt cũng cố làm việc để có miếng ăn bạn nhé. Photo courtesy Stacey MacNaught.

'Monday blues' có từ blues là chán nản, thất vọng, sự buồn chán; vì thế cụm từ này là tình trạng uể oải, xuống tinh thần, mệt mỏi, không muốn làm việc ngày thứ Hai đầu tuần (sau 2 ngày cuối tuần phá sức ăn chơi).

Ví dụ
16 places around Atlanta to cure your Monday blues.

Beat the Monday blues with some fresh local produce and wine tasting.

Everyone is trying to cope up with the Monday Blues. Hardly might we have seen individuals who are highly motivated on a Monday. We all get grumpy about the end of the joyous weekend.

Phạm Hạnh

Đơn thuốc đắt tiền

Photo courtesy Chris Potter.

Prescription, n.: A physician's guess at what will best prolong the situation with least harm to the patient.
~ Ambrose Bierce

Đơn thuốc: Dự đoán của một bác sĩ xem làm thế nào để kéo dài nhất tình trạng hiện tại mà gây ít tác hại nhất cho bệnh nhân.

Bài trước: Kí ức đã qua

Popular Now