Journey in Life: 08/02/15

Search This Blog

Sunday, August 2, 2015

"Out of breath" nghĩa là gì?

Mệt đứt hơi. Photo courtesy Tomasz Dunn.

'Out of breath' có từ breath là hơi thở, hơi; vì thế cụm từ này nghĩa là hết hơi, thở không ra hơi.

Ví dụ
Out of breath, he somehow manages to get back on his feet.

When the mother and son emerged from the bathroom, the son's face was red, and he was out of breath.

An out-of-breath woman who said she was the child's aunt said the little girl was playing in a courtyard when shots were fired.

Phạm Hạnh


Trung Nguyên Cafe - 78 Yên Lãng

Sáng chủ nhật thư giãn chém gió với đội 7x về sách...

Bài trước: Út Lan - Làng đá Non Nước Đà Nẵng

Popular Now