poetry

Em ơi đừng yếu đuối Một tẹo thôi đã buồn Làm sao đi đến cuối Giữa cuộc đời đao gươm ~ Nguyễn Thiều Ngân (shared from Phạm Min...