phrase

Tập thể dục đều đặn để giữ gìn in-shape. Photo courtesy Prayitno . 'Out of shape' nghĩa là méo mó (not having its usual or or...