book

shared via Alpha Books . ----- Mọi người đều cho rằng cuộc Đại Khủng Hoảng 1929 là kết quả của rất nhiều biến cố vượt ngoài tầm kiểm so...

book

shared via Alpha Books . ----- Công dân trên toàn thế giới có vẻ đã quen với một thế giới được định hình và thống trị bởi Hợp chủng quố...

book

shared via  Alpha Books . ----- Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ - cuốn tự truyện chính trị kinh tế mang nhiều màu sắc bí ẩn của tiểu thuyế...

phrase

Đội bóng Arsenal có một chiến thắng dễ dàng. Photo courtesy Ronnie Macdonald . 'Run away with' nghĩa là áp đảo, lấn át (to ov...