"coup d'état" nghĩa là gì?

Các anh chuẩn bị "thông nòng" (Coca Cola). Photo courtesy Dying Regime.

'coup d'état' nghĩa là cuộc đảo chính; 'military coup' là đảo chính quân sự (coup là việc làm táo bạo, hành động phi thường; make a coup = làm một chuyện phi thường).

Ví dụ
Across Asia in the 20th and 21st centuries, the coup d'etat has been a well-documented phenomenon.

Diplomats party in Istanbul interrupted by a military coup d-etat.

A military coup to take over Turkey from President Erdoğan sent waves across the world on Friday, but by Saturday afternoon it was declared a failed attempt. In the wake of the attempted coup, the world is watching Turkey’s current direction under President Erdoğan.

Friday’s attempted military coup prompted the U.S. Department of State to extend its travel warning for Turkey, asking Americans to “reconsider travel to Turkey at this time.”

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục