Journey in Life: 01/26/16

Search This Blog

Tuesday, January 26, 2016

Sáng kiến khuyến khích người dân mua hàng hóa sản xuất tại chỗ

shared from Giang Le.
-----
Một thị trấn nhỏ ở Canada có một sáng kiến như sau nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Họ cắt đôi các đồng đô la Canada và khuyến khích doanh nghiệp và cửa hàng địa phương sử dụng những nửa đồng tiền đó (gọi là demi) làm phương tiện thanh toán. Vì sao làm như vậy lại kích thích tăng trưởng kinh tế địa phương?

Họ lập luận rằng vì những tờ demi chỉ có thể tiêu thụ được ở địa phương đó nên người dân sẽ có incentive mua hàng hóa sản xuất tại chỗ (buy local). Thực tế cửa hàng Walmart trong thị trấn không chấp nhận các đồng demi có lẽ vì hệ thống Walmart không cho phép điều này. Bản thân các doanh nghiệp/shop cũng có incentive đầu tư lại vào địa phương (mua nguyên vật liệu địa phương, thuê contractor địa phương...) vì họ có thể tiêu các đồng demi thu được.

Tất nhiên các ngân hàng không nhận deposit bằng đồng demi (trừ những trường hợp hãn hữu khi 2 đồng demi là 2 nửa của cùng một tờ đô la gốc). Cho nên toàn bộ money supply của "nền kinh tế" này là cash (lượng demi tồn tại trên thị trường) nhân với money multiplier. Hay nói nôm na cung tiền phụ thuộc vào tốc độ quay vòng đồng tiền của các đồng demi hiện hữu (và tốc độ cắt đôi đồng đô la chính thức của người dân và doanh nghiệp). Nhiều người lập luận rằng tốc độ này cao hơn đồng đô la chinht thức, đồng nghĩa với multiplier lớn hơn. Do vậy nền kinh tế này có thêm "monetary stimulus" mà không phụ thuộc vào chính sách của Bank of Canada.

Hiện còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của sáng kiến này. Nếu nó thành công đây sẽ là một bằng chứng cho thấy monetary stimulus có tác dụng thực chứ không chỉ gây ra lạm phát. Nó cũng có thể sẽ là dẫn chứng của phe ủng hộ hệ thống free banking, trong đó không còn khái niệm đồng tiền quốc gia nữa mà mỗi ngân hàng (hay địa phương) có thể phát hành đồng tiền của riêng mình để có thể tiến hành monetary stimulus riêng cho địa phương mình.

Điều không ngờ về mua hàng hóa sản xuất tại chỗnếu ai cũng như vậy thì chúng ta worse off, nền kinh tế lớn hơn khi làm ăn, hợp tác, chuyên môn hóa, kể cả với người không quen biết, xa xôi...

Popular Now