word

Làn da đẹp, không bệnh gì hết. Photo courtesy Jakob Montrasio . 'Skin-disease' nghĩa là bệnh ngoài da. Ví dụ We will ca...