Journey in Life: 05/13/16

Search This Blog

Friday, May 13, 2016

Người đa tài

BENJAMIN FRANKLIN: Cuộc đời một người Mỹ.
bài bình của Joseph J. Ellis.

Vì nhiều lý do mà chưa một ai giải thích thỏa đáng, những người con xuất chúng của nước Mỹ thường được thần thánh hóa, hình tượng hóa như là những Tổ phụ Lập quốc, hoặc bị phỉ báng là những người da trắng-trắng nhất-sắt đá nhất trong lịch sử Mỹ, lại nổi lên thành vấn đề thời sự trong một thập kỷ vừa qua. John Adams, Alexander Hamilton và Thomas Jefferson có vẻ như là những người hưởng lợi đầu tiên của xu hướng này cho tới gần đây khi Benjamin Franklin trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Đầu tiên là H. W. Brands cho ra đời một cuốn tiểu sử được nhiều người đón nhận về toàn bộ cuộc đời từ khi sinh ra đến lúc mất đi của Franklin, sau đó là Edmund Morgan tiếp nối với nghiên cứu mang phong cách Boswell* đầy hấp dẫn về tính cách của nhà hiền triết vĩ đại người Mỹ này. Giờ đây Walter Isaacson gia nhập danh sách này bằng một bản chân dung đầy đủ, gần như chắc chắn đảm bảo sẽ đưa được sự nghiệp xuất sắc, đáng chú ý của Franklin tới một lượng lớn độc giả.

Isaacson viết cuốn sách này khi ông đang

Popular Now