Journey in Life: 06/12/16

Sunday, June 12, 2016

Tiễn chú Long

em được 21 tuần tuổi,
cả nhà mình lại đi Aeon Mall, ăn ở quán Gyu Kaku, nhẹ nhàng thôi, ông nội thích ăn cơm trắng với thịt bò nướng...

Bài trước: Gia An_Jun 11