Journey in Life: 06/28/16

Search This Blog

Tuesday, June 28, 2016

Nhà nước Israel

Nhà nước Israel: 'Miền đất hứa của tôi', tác giả Ari Shavit

by Leon Wieseltier, ngày 21 tháng 11, năm 2013.

Quá nhiều trong số các diễn ngôn về Israel thể hiện sự ngờ vực. Tôi không có ý cho rằng như thế là quá khắc nghiệt: Đôi khi là vậy, đôi khi thì không. Ý tôi là là nhà nước này quá thường xuyên bị đánh giá vì khả năng tồn tại hay tính hợp pháp của nó, như thể sự chấp nhận cơ bản nào đó đối với thực tại của nó bị treo lại để chờ giải pháp cho rất nhiều vấn đề cả nội tại lẫn với bên ngoài của nó. Không có gì phải nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của những vấn đề đó, và một số trong đó đề cập tới các chủ đề chính về chính trị và đạo đức; nhưng các vấn đề của Israel quá thường xuyên bị gộp lại và nâng lên thành một Vấn đề duy nhất, qua đó xóa bỏ sự tồn tại thực tế của Nhà nước Do thái này và biến nó thành một hình thái tạm thời trong lịch sử, một tình trạng tranh cãi thường xuyên, mà nó chỉ có thể thoát khỏi bằng cách trang bị những lời bào chữa và giải thích đủ loại.

Trong những năm đầu lập quốc, Israel thích nghĩ về chính nó như một thử nghiệm về việc

"Go out on a limb" nghĩa là gì?

Chameleon. Photo courtesy NH53.

'Go out on a limb' có từ limb là một cái chân, cái tay hay là một cành cây, 'Go out on a limb" nghĩa đen là trèo ra một cành cây rồi bị vướng vào đó khó leo xuống được; vì thế cụm từ này nghĩa là làm hay nói một điều gì khiến mình bị rơi vào một thế kẹt, bị chới với khó thoát ra được (in or into a dangerous or uncompromising position, where one is not joined or supported by anyone else; vulnerable; be put in a precarious position, become vulnerable, be put in a risky situation; be sticking one's neck out).

Ví dụ
I'm going to go out on a limb and suggest he wasn't going to offer an apology, and was instead intent on pumping his enemies full of lead.

Wimbledon is only a day old, but I’m going to go out on a limb and say that we’ve already heard the deepest quote we’re going to hear from a player all fortnight.

I don't want to go out on a limb and call this the most shocking season ever because, personally, I'm still reeling from Ned Stark's death in Season 1, but this season is definitely up there.

Phạm Hạnh

Popular Now