skill

shared from fb Nguyễn Tuấn Quỳnh . ----- Tôi quen một số bạn trẻ và gần đây, họ đều muốn thay đổi công việc. Họ gặp tôi tâm sự và xin l...