word

Arsenal của giáo sư Wenger vậy là thành công lắm rồi, các cổ động viên đừng đòi hỏi nhiều quá. Photo courtesy joshjdss . 'A storm...