Journey in Life: 09/07/16

Search This Blog

Wednesday, September 7, 2016

Động cơ của bạn là gì?

Witch silhouette at Wizarding World of Harry Potter - Diagon Alley in Universal Studios Florida. Photo courtesy Sam Howzit.

Every woman is supposed to have the same set of motives, or else to be a monster.
~ George Eliot

Mọi phụ nữ được cho là có những động cơ giống nhau, nếu không phải thế thì là một mụ phù thủy.

Bài trước: Bí mật trái tim

Popular Now